Горячев Георгій Володимирович

Резюме

В 2003 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" на тему "Математичні моделі та методи комп'ютерного моделювання процесу екстракції цукру в похилому дифузійному апараті". Працює над докторською дисертацією.

Має близько 40 наукових праць, у т.ч. є співавтором 2 монографій, 15 статей з переліку ВАК України, 2 патентів та 5 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми. Є співавтором науково-дослідної роботи "Розробка та впровадження єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування (система АСУ "ЕкоІнспектор")".

Напрямки роботи: комп'ютерні системи екологічного моніторингу, математичне моделювання, системи управління та прийняття рішень в екології, мови програмування, геоінформаційні системи, бази даних.

Викладає дисципліни "Програмування мобільних пристроїв моніторингу", "Операційні системи".